The reactions

 

IMG_4163

 

Here are some things people say about my Völva work. You will find an english translation below because I also travel abroad to do this work.

Julie Lykke Topsøe skriver;

Tak for sidst det var en meget berigende og ærlig oplevelse, som gjorde en stor forskel for mig der hvor jeg stod. Det var så vigtigt at møde dig lige der.
Mit følelsesliv sejlede. Jeg var lige gået fra kæresten, samme tid med at jeg havde fået afslag på den uddannelse, som skulle beskæftige mig de næste mange år. Jeg anede ikke hvor jeg skulle ligge min energi. Jeg bad universet om hjælp, og der kom du.
(…)
Jeg havde en masse bolde at spille med, men jeg vidste ærlig talt ikke hvilke af dem, jeg skulle gribe. Du hjalp mig med at skabe overbliv, og med at gribe dem som føltes “rigtige” for mig.
Jeg er vild med din ærlige, umiddelbare, spirituelle og utraditionelle måde at vejlede på. Jeg følte mig i 100 % trygge hænder lige fra starten af vores møde, og mærkede med det samme din omsorgsfulde varme og oprigtige interesse.
Traditionel terapi har som oftest en firkantet holdning, til hvilke handlinger der er sunde vs. usunde for klienten uden at de stiller spørgsmåltegn ved alternativet.
Det var meget inspirerende at se din måde at arbejde på, og vildt fedt at møde et menneske som turde at stille spørgsmålstegn ved konsekvenser og alternativer ved de forskellige handlemuligheder, som var på spil i mit liv.
Det var dejligt at man i dit selskab, kunne kalde en spade for en spade uden at blive dømt, men istedet blive mødt med varme, interesse, respekt, autenticitet og ikke mindst humor.
Jeg var meget fascineret af din spirituelle intelligens og din evne til at bruge naturen og de symboler vi fik på vores tur, som en guidening til i hvilken retning jeg skulle gå i mit liv. Du lærte mig at komme i kontakt med mine dyriske instinkter, at spørge bøgeskoven om hjælp og at være vågen overfor de symboler og følelser, som kunne guide mig i den rigtige retning. Jeg syntes at det var fedt, at vi både arbejdede med det spirituelle og det mere konkrete og alment håndgribelige.
Det var skønt at mødes i naturens rammer, hvor vi var uforstyrrede og hvor der var plads til fordybning.
Jeg kan på det varmeste anbefale dine ture til andre som måtte savne noget afklaring i livet, eller måske bare har lyst til at komme ud i naturen og blive klogere på livet og sig selv ved at tilbringe noget kvalitetstid med en ærlig, intelligent, sjov og omsorgsfuld power-kvinde, som om nogen kan inspirere til at bruge mod og følge hjertet.
Sidst men ikke mindst har du været en kæmpe inspiration Andrea. Du taler af erfaring, følger din natur, går vejen og trodser frygten. Du viser eksemplet og det motiverer mig til at gøre det samme. Tusinde tak for dig. Du gør en forskel.

(shortened version)

It was a very enriching and honest experience that made a big difference for me at that point in my life, it was important to meet you right there. (…)

I had a lot of balls in the air but I honestly didn’t know which ones to catch. You helped me (…) catch the ones that felt right for me.
I like your honest, direct spiritual and untraditional way of counseling. I felt 100% safe from the beginning of our meeting and felt your caring warmth and sincere interest.
Traditional therapy often has a very square towards which actions are good versus bad for the client without questioning the alternative.
It was very inspiring to see your way of working and really great to meet another human being who dared to question the consequences and options of actions that were present in my life.
It was nice that in your company one could call a spade for a spade without being judged but instead being met with warmth, interest, respect, authenticity and not at least humour.
I was fascinated by your spiritual intelligence and your way of using nature and the symbols that presented themselves on our walk as a guide (…) you taught me to come into contact with my animal instinct and to ask the trees for help and be attentive towards the symbols and emotions that could guide me. I thought was great that we could work both with the spiritual – and the practical and tangible.
It was nice to meet in nature where we were not bothered and where there was space for reflection.
I warmly recommend your walks to others who might need clarification in their life or maybe just want to get out into nature and become wiser on life and themselves by spending some time with an honest, intelligent, funny and caring powerwoman who can inspire others to use their courage and follow their heart.
Lastly; you have been a huge inspiration, Andrea. You speak our of experience, you follow your nature, walk the talk and defy the fear. You shown and example and that motivates me to do the same. Thank you.